Facilities  Services
Thailand Management Association
Facilities Services

Room and Facilities Rental

บริการห้องประชุมและสัมมนา

    TMA ให้บริการห้องประชุม สัมมนาและฝึกอบรม ซึ่งพร้อมสรรพด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ประกอบการสัมมนา เหมาะสำหรับการจัดประชุม สัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 20-180 คน พร้อมบริการจัดเลี้ยงกาแฟและของว่าง และอาหารกลางวัน ห้องประชุมสัมมนาแบ่งตามขนาดพื้นที่ / ความจุ และ รูปแบบการจัดห้องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ห้อง 1 ห้องประชุมขนาดใหญ่

มีลักษณะพิเศษเพดานสูงโอ่โถง พร้อมสรรพด้วยอุปกรณ์ เครื่องใช้ประกอบการสัมมนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลาย เหมาะสำหรับการจัดสัมมนากลุ่มใหญ่
ขนาดพื้นที่ 12.20 x 13.50 เมตร
จัดแบบ Classroom 85 คน
จัดแบบ Theater 180 คน
จัดแบบ ตัว U 45 คน

ห้อง 3 ห้องประชุมขนาดกลาง

เหมาะสำหรับการจัดสัมมนา โดยเฉพาะ ผู้เข้าสัมมนาสามารถใช้พื้นที่โต๊ะได้อย่างสบาย ๆ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทันสมัย
ขนาดพื้นที่ 8.20 x 13.00 เมตร
จัดแบบ Classroom 40 คน
จัดแบบ Theater 60 คน
จัดแบบ ตัว U 30 คน

ห้อง 6 ห้องประชุมขนาดกลาง

สามารถจัดห้องในรูปแบบการจัดโต๊ะแบบ Classroom เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องใช้อำนวยความสะดวกเพื่อการจัดสัมมนา
ขนาดพื้นที่ 7.90 x 12.20 เมตร
จัดแบบ Classroom 35 คน
จัดแบบ Theater 50 คน
จัดแบบ ตัว U 25 คน

TMA มีบริการ WIFI INTERNET FREE สำหรับผู้ที่มาใช้บริการสถานที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินันท์ สมจิตต์ โทร.02-718-5601-4 ต่อ 109 , 257