TMA  NEWS
Thailand Management Association
Article Sharing

Article Sharing

ทั้งหมด ( 153 )
เรียงลำดับ   :    ล่าสุดก่อน   |    เก่าที่สุดก่อน
ขณะที่แต่ละองค์กรได้เริ่มหรือกำลังจะทำกระบวนการ Digital Transformation แต่ยังอาจไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรหรือไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงไหน ภายในงาน Digital Transformation Forum 2019 ศาสตราจารย์ Piskorski ผู้อำนวยการ Digital Business Excellence และผู้อำนวยการร่วมหลักสูตร Leading Digital Transformation Program สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ได้บรรยายในหัวข้อ Digital Transformation Toolbox for your Organization in the Digital Er

The Future is Here. Are You Ready?

15 พฤษภาคม 2562   |  เวลา 16:35 น.
ปัญหาที่พบได้บ่อยของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ดิจิทัลขององค์กร คือ ความไม่มั่นใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงว่าเพียงพอหรือยัง หรือการที่ไม่รู้ว่าองค์กรยืนอยู่จุดไหนกันแน่ และการมองข้ามสิ่งต่างๆ ไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย หรือโรดแมปที่แน่นอน อย่างไรก็ตามการเริ่มกระบวนการนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และบางครั้งก็ยังไม่รู้ด้วยว่า แต่ละองค์กรนั้นมีความพร้อมมากแค่ไหนในการรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ ในงาน Digital Transformation Forum 2019

Digital Foresight: How does digitization radically change the world?

09 พฤษภาคม 2562   |  เวลา 10:50 น.
โลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่อาจจะไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเราจะทำอะไรกับมันได้บ้าง
ในยุคที่หลายองค์กรเริ่มตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้เข้ากับยุคดิจิตอล แต่อาจจะยังมองภาพไม่ออกและไม่รู้ว่าเมื่อทำแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง ในงาน Digital Transformation Forum 2019 คุณ Kong Wan Long ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้บริหารสูงสุดด้านการค้า (Chief Commercial Officer) ของ JustCo ผู้ให้บริการ Co-working space พื้นที่การทำงานสำหรับบริษัทยุคใหม่ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้ฟังว่า

แรงงานยุคดิจทัล

17 เมษายน 2562   |  เวลา 10:25 น.
ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันทวีความท้าทายขึ้นทุกปี เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาทำให้ผู้ประกอบการต้องการพนักงานที่มีทักษะในการทำงานมากขึ้น ตัวผู้สมัครงานจึงจำเป็นต้องเพิ่มทักษะให้แก่ตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของตลาดแรงงานในอาเซียน
ความท้าทายของมนุษย์ทำงานยุคนี้ คือ การเตรียมตัวรับมือกับการเข้ามาของเทคโนโลยี ที่นับวันจะเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น และราคาถูกลง จนมันอาจจะแย่งตำแหน่งงานที่มนุษย์เคยทำอยู่ได้ตลอดเวลา

What is work and what is human in the superhuman future?

11 เมษายน 2562   |  เวลา 14:38 น.
"อนาคตเป็นสิ่งสำคัญ คนจะใช้ชีวิตในอนาคตจำเป็นต้องมีจินตนาการและสร้างอนาคต ยิ่งเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจเข้ามาบรรจบกันทำให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นเยอะมาก” Mr. Martin Wezowski, Chief Design & Futurist and Chief Innovation Office, SAP’s Innovation Center Network ได้กล่าวไว้ในงาน TMA Thailand Management Day เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา
“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever “– Mahatma Gandhi- ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญกับเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่า และสร้างการแข่งขันให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะในโลก Disruptive ปัจจุบันหลายๆ สิ่งส่งผลให้การเรียนรู้พัฒนาคนในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมไปถึงวิธีการเรียนรู้ของคนที่เปลี่ยนไป และนี่คือแนวโน้มของการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ HRD Practitioners จะต้องพิจารณามากยิ่งขึ้น
คงไม่มีใครปฏิเสธว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก หลายองค์กรรับสมัครคนเข้าทำงานโดยไม่สนใจใบปริญญา อย่างในประเทศสหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัย 500 – 600 แห่งต้องปิดตัว ในประเทศไทยภาคธุรกิจหลายรายล้มหายตายจาก เช่น ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจธนาคาร พนักงานแคชเชียร์ ตัวแทนและนายหน้าการท่องเที่ยว ฯลฯ จากการ Disrupt ของเทคโนโลยี