Research   / Survey
Thailand Management Association
Research / Survey

Benefits & Salary Survey 2019

Benefits & Salary Survey 2019

TMA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ Benefits and Salary Survey 2019 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย – TMA  เรียนเชิญหน่วยงานขนาดใหญ่และขนาดกลางเข้าร่วม โครงการสำรวจค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ –Salary Survey 2019 ซึ่งขึ้นเป็นประจำทุกปี มานานกว่า 25 ปี โดยผลการสำรวจผ่านการกลั่นกรองข้อมูลจากคณะทำงานและที่ปรึกษามืออาชีพ รวมถึงยังคงให้ความสำคัญต่อคุณภาพ และการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าอันเป็นหัวใจสำคัญค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
TMA Member   4,000 บาท
Non-TMA Member   6,000 บาท

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้
Benefits & Salary Tracking Report 2019 (PDF File)
- เข้าร่วมการประชุมเปิดโครงการ: Job Correlation Workshop, HR speed networking – 1 ที่นั่ง
- เข้าร่วมการประชุมปิดโครงการ: Executive summary of Benefits and Salary Survey 2019 – 1 ที่นั่ง
- HR Health Check
- ส่วนลด 20% สำหรับสัมมนาแนวโน้มค่าจ้าง Salary Trend 2019 (เดือนตุลาคม)

พิเศษ

  • สมัครก่อนวันที่ 30 เมษายน 2562 รับสิทธิเข้าร่วมการประชุมเปิดและปิดโครงการ เพิ่มอีก 1 ที่นั่ง ฟรี
  • สั่งซื้อบทวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าจ้างของบริษัทท่านกับตลาด ในราคา 3,000 บาท (จำหน่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการสำรวจฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน เท่านั้น)


หมายเหตุ
- ที่ปรึกษาโครงการ – อาจารย์วิศรุต รักษ์นภาพงศ์
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
- ประชุมเปิดโครงการ: Job Correlation Workshop, HR speed networking – วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
- ประชุมปิดโครงการ: Executive summary of Benefits and Salary Tracking Survey 2019 – วันที่ 8 ตุลาคม 2562สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โทร. 02-319-7677
จตุพร จุลพันธ์วัฒนา ต่อ 122 E-mail: jatuporn@tma.or.th
หริดาล จรดำ ต่อ 104 E-mail: haridan@tma.or.th

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
400.47 KB   |   DOCX
นิยามของประเภทอุตสาหกรรม
301.57 KB   |   PDF