โทร : 0 2319 7677 | ติดต่อเรา
Choose a language :
userfiles/topgraphic/images/20150420054545.jpg userfiles/topgraphic/images/20150323042942.jpg userfiles/topgraphic/images/20150317111649.jpg userfiles/topgraphic/images/20150310020242.jpg userfiles/topgraphic/images/20150312114843.jpg userfiles/topgraphic/images/20150305114225.jpg userfiles/topgraphic/images/20150126024735.jpg

Upcoming Programs
 • Jul
  08

  Game's Trainer Plays

  เทคนิคการออกแบบเกมและกิจกรรม สำหรับนักฝึกอบรมและวิทยากร

  More Detail  Register Now

 • Jun
  10

  TMA - Management Development Program # 21

  Leading the way to the top of the business

  More Detail  Register Now

 • May
  21

  Train the Trainer (รับจำนวนจำกัด..ไม่เกิน 20 คน)

  พัฒนาทักษะสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Certificate Program)

  More Detail  Register Now

 • May
  20

  Leadership Communication 2015 Certificate Program

  Learn to deliver an inspiring message in 90 seconds

  More Detail  Register Now

 • May
  18

  Leading High-Performing Teams

  ร่วมยกระดับขีดความสามารถ และดึงศักยภาพของทีมงานออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  More Detail  Register Now

 • May
  16

  TMA - ATD 2015 International Conference & Exposition

  Learn Tomorrow's Training & Development Trends Today!

  More Detail  Register Now

 • May
  14

  TMA-BCEP

  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ด้วยหลักสูตร TMA-BCEP ที่ออกแบบพิเศษมาเพื่อพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจอย่างครบวงจร พร้อมบูรณาการและเชื่อมโยงความรู้ผ่าน Simulation มุ่งสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บร

  More Detail  Register Now

 • May
  12

  Integrated HR and Digital Technology

  “เมื่อยุคแห่งดิจิตอลสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน แล้ว HR จะสร้างความคุ้มค่าจากเทคโนโลยีได้อย่างไร?”

  More Detail  Register Now

 • Apr
  28

  Monitoring and Controlling Business Performance

  รู้ทันสถานะกิจการ ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมผลการดำเนินงานทางธุรกิจ พร้อมลดความเสี่ยง และดึงศักยภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

  More Detail  Register Now

 • Jan
  01

  Year Plan 2015

  Public Training Program (Jan-Dec 2015)

  More Detail  Register Now

Recent Past Events
TMA News

CEO One Minute: ผู้นำต้องคิดบวก

CEO One Minute: ผู้นำต้องคิดบวก - คุณ ฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

On Logistics

April 24th, 2015, 1:31 pm

TMA เส้นทางสู่ความสำเร็จโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่

แนวคิดเพื่อเรียนรู้ TMA-MDP ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 8 Modules ตามโครงสร้างองค์กรยุคใหม่ ผนวกกับแนวคิดด้านภาวะผู้นำที่เป็นเลิศในระดับสากล

On Logistics

April 21st, 2015, 11:28 am

CEO One Minute : ควรฟังก่อนพูด

CEO One Minute : ควรฟังก่อนพูด - คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

On Logistics

April 17th, 2015, 10:13 am

CEO One Minute: ต้นแบบในการเรียนรู้และพัฒนา

CEO One Minute: ต้นแบบในการเรียนรู้และพัฒนา

On Logistics

April 10th, 2015, 10:57 am

CEO One Minute : คิดต่าง สร้างมุมมองที่ยิ่งใหญ่

CEO One Minute คิดต่าง สร้างมุมมองที่ยิ่งใหญ่

On Logistics

April 9th, 2015, 4:18 pm

Management group
E-Printing
สมัครสมาชิก เพื่อดาวน์โหลด
Clip Video